ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (AITSEC)

Aitsec01
Aitsec01
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : บริการทั่วถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์ : บริการทั่วถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

อาจารย์ประจำศูนย์


หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมานา สีพงษ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผู้ช่วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายฉลอง ใจอ่อน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมานา สีพงษ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผู้ช่วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายฉลอง ใจอ่อน
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร