สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

banner2_190522_0003
bannerสาขา 1200x300 px-02
previous arrow
next arrow

INFORMATION TECHNOLOGY

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ชวนากร สุขเกษม
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ


อาจารย์ธาดา พินไชโย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง