สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : มุ่งพัฒนาสาขาวิชาฯ ให้ทันสมัยอย่าจริงจังเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์


หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพรายเชน
อาจารย์สุจีภรณ์ เอี่ยมบรรณพงษ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อาจารย์ยุพิน  รอดไผ่ล้อม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก