ศูนย์ดุริยางคศิลป์

73071517_916513758704402_9068484164562452480_o
73071517_916513758704402_9068484164562452480_o
83413008_1010024259353351_3327720758062350336_n
83413008_1010024259353351_3327720758062350336_n
79784093_979854515703659_7437798340558848000_o
79784093_979854515703659_7437798340558848000_o
83085460_1010023632686747_769955961065439232_o
83085460_1010023632686747_769955961065439232_o

อัตลักษณ์ : Dream Come True

รูปกิจกรรม / คลิปวีดีโอกิจกรรมการแข่งขัน

อาจารย์ประจำศูนย์


อาจารย์กฤษฏา  ดาวเรือง
หัวหน้าศูนย์ฯ


อาจารย์พงษกรณ์  ทองลิ้ม