ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์กัลยา รุ่งเรือง
ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ

อาจารย์เลอพงษ์ วัชรมัย
ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ศิริ ซำมาซา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ผาสุข พูลวัฒนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นายสรยศ รุ่งเรือง
ผู้จัดการ

อาจารย์ตะวัน อ่อนน้อม
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อาจารย์ชนภา ปั้นสมบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา