ศูนย์วิจัย

Aitsec01
Aitsec01
previous arrow
next arrow

อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์งานวิจัย แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพ

บทความวิจัย

บทความวิจัย

ไฟล์ดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำศูนย์


หัวหน้าศูนย์วิจัย
อาจารย์ภาคิน โพธิชวาลา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก