สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

previous arrow
next arrow
Slider

"Come and join with us, English is not difficult"

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ
อาจารย์กิตติกานต์ ธนบดีอำพน
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต