ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (AITSEC)

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : บริการทั่วถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์ : บริการทั่วถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

ข่าว IT

Ransomware เรียกค่าไถ่โลก Cyber กลับมาระบาดอีกครั้ง ระวังตัวไว้ด้วย !

ใครทำงานสายไอทีระวังไว้เลย ! #Ransomware หรือ การเรียกค่าไถ่โลกไซเบอร์ กลับมาระบาดอีกแล้ว เปอร์เซนต์การโดนเพิ่มขึ้น 363% กลุ่มบริษัทและองค์กร จะน่าเป็นห่วงพิเศษ

อาจารย์ประจำศูนย์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิชาติ ธนะพงษ์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิชาติ ธนะพงษ์

นายฉลอง ใจอ่อน

นายสงกรานต์ สุไว

นายมานา สีพงษ์