ดุริยางคศิลป์-ข่าว

เปิดรับสมัครสมาชิก นักศึกษา ระดับ ปวช.1 (ภายใน) เข้าร่วมกิจกรรมโยธวาทิต 2562

เปิดรับสมัครสมาชิกนักศึกษา ระดับ ปวช.1 (ภายใน)เข้าร่วมกิจกรรมโยธวาทิต 2562 – มาสนุกและเหนื่อยไปด้วยกัน – มีโอกาสรับทุนการศึกษา