เปิดรับสมัครทุนช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภทวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เปิดรับสมัครทุนช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ
ประเภทวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563

ไม่ยากอย่างที่คุณคิด
ขอแค่กล้า !!!
เรียนฟรี !!!!!!

*รอบที่ 1
รับสมัคร : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

*รอบที่ 2
รับสมัคร : วันที่ 18 – 27 มีนาคม 2563
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

*คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • รักดนตรี
  • มีวินัย มีความรับผิดชอบ

*ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/12WQCGy04y1ln78ehEX3Fze8EaDACgs5E/preview