เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียน Bilingual Program ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี…

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังส่งคุณไปยัง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ นำโดย อาจารย์ศิริ ซำมาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียน Binlingual Program ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารวิทยาลัย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดย ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ ประธานกรรมการบริหาร และอาจารย์สุจิตรา ตันประภัสร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ