ประกาศนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2566

สำนักทะเบียนวัดผล

นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2566 และได้เขียนคำร้องจบการศึกษาสามารถติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ที่

สำนักทะเบียน จันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ 8.00 – 17.00น. สอบถามเพิ่มเติม 0-2744-8450-5 ต่อ 115