จุดจอดรถ งานรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 1. หน้าวท.อรรถวิทย์พณิชยการ
  https://maps.app.goo.gl/qj249xtRskLYfwTQ8?g_st=il
 2. อาคารจอดรถ 8 ชั้น มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  https://maps.app.goo.gl/o2J9ooxN412quY247?g_st=il
 3. ที่จอดรถด้านหลังอาคารรุ่งเรือง 4
  https://maps.app.goo.gl/yQZYAH5GZZQxkRvBA
 4. สมาคมตั้งตระกูล
  https://maps.app.goo.gl/eLbUmvXeWSWweqX79?g_st=il
 5. จุดจอดรถด้านหลังมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก (ใต้ต้นไทร)
  https://maps.app.goo.gl/Aw3NG3Yj2HhrUC6U8?g_st=il
 6. จุดจอดรถบริษัท DTC (ร้านเพลินพอดี)
  https://maps.app.goo.gl/Aw3NG3Yj2HhrUC6U8?g_st=il
 7. โรงเรียนรุ่งเรือง เขตบางนา (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
  https://maps.app.goo.gl/gu1u8QrmxGTDG1tS6?g_st=il