เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประเภทความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน 💜
ประเภทความสามารถพิเศษ
🔸 วงโยธวาทิต (ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล)
🔸 ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง (ความสามารถพิเศษด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง)
🔸 ศูนย์ศิลปวัฒธรรมไทย (ความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฎศิลปไทย)
ติดต่อสอบถาม 02-744-8450-5 ต่อ 101-105
✨วงโยธวาทิต 084-116-0206 อ.หมู
✨เชียร์ลีด 062-529-1529 พี่ออย
✨ศูนย์ศิลปฯ 081-642-8490 อ.นก