แนวทางเปิดการเรียน “2 เตรียม 2 ให้”

ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 “2 เตรียม 2″ให้เพื่อให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจึงขอประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว