📣📣น้องๆ DEK66 ที่สนใจกู้ยืม กยศ. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

💬 Line 💜 ของสำนักการคลังนะคะ @financeatc
🌟พิเศษ🌟 สำหรับสาขาที่ขาดแคลนบุคลากร (สาขาดิจิทัลกราฟิก)
ทางกยศ. ใจดี ลดเงินต้น 50% / ดอกเบี้ย 0.5% 🤩🤩
⚠️เฉพาะน้องๆที่ยืนกู้ ในปีการศึกษา 2562-2566 เท่านั้น⚠️
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/