ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุนช้างเผือก

นางสาวสุพิชญา หอมพวงภู่
นักศึกษาระดับ ปวช.2/2 สาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬากอล์ฟ ประเภทพัฒนาฝีมือระดับเยาวชน

ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา 30000 บาท พร้อมเกียรติบัตร