อวยพรปีใหม่ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ และผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ