ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วงโยธวาทิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนน 87.100
รายการ การประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565
ในการเเข่งขัน Indoor Marching Arts. ประเภท Winds Independent Class.t
ณ อาคารวีสมหมาย วิทยาลัยพละศึกษาศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ