คนเก่งของวิทยาลัยฯ

นางสาว แอนเดรีย เกล คาลูปิก
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิงปืน 2 รายการ

– 2022 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION
World Shoot XIX 2022 Pattaya Thailand – 19 Nov. – 3 Dec. 2022 – 3r Classic Ladies

– NROI Charity IPSC Hand Gun Championship – 4th Class A Classic
ailin IPSC Hand Gun Championship 10 August 2022- 1st Open Class B