นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ กยศ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ กยศ

สามารถติดต่อที่สำนักทะเบียน
และสำนักการคลัง
ได้ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม 0-2744-8450-5 ต่อ 111-115