คณะผู้ตรวจกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังส่งคุณไปยัง