ประกาศ เรื่อง กยศ.

ประกาศ เรื่อง กยศ.

  1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ กู้ยืม กยศ ให้นักศึกษา

ลงทะเบียนในระบบ e-studentloan ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ค. 63

  1. ผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 63
  2. ใบบันทึกจิตอาสาสามารถส่งย้อนหลังได้ภายในภาคเรียนที่ 1/63

สอบถามเพิ่มเติม 027448450 ต่อ 111-113