เครื่องมือสำหรับสอน และประชุม Online ใครว่าของฟรีและดีไม่มีในโลก

https://applink.larksuite.com/client/op/open
สำหรับ Window PC

https://apps.apple.com/app/lark-collaboration-tool/id1452166623
สำหรับ IOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.larksuite.suite
สำหรับ Android

https://www.youtube.com/watch?v=NCpxVUw2FHo
แนะนำการติดตั้ง โปรแกรม Lark Meeting และใช้งานเบื้องต้น