ประกาศ นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 ยกเลิก การสอบ และ การเรียนปรับพื้นฐาน

โดยสามารถสมัครเรียน ที่ วิทยาลัยฯ หรือ
ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ www.atc.ac.th

หมายเหตุ
สำหรับผู้มาสอบวัดความรู้พื้นฐานไปแล้วนั้นไม่ต้องมาเรียน ปรับพื้นฐาน เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ทางวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยในบุตรหลานของท่าน สามารถเข้ามาชำระค่าเทอมและมอบตัวได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 0-2744-8450-5 ต่อ 101-106