เปิดรับสมัครทุนช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภท ทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย

รับสมัครวันนี้ – 25 มีนาคม 2563
สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2563

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.
มีความสามารถด้าน
🔹ดนตรีไทย
🔹นาฎศิลป์ไทย
🔹ขับร้องเพลงลูกทุ่ง

สนใจติดต่อ☎️
081-642-8490 อ.นก
082-312-4339 อ.ปอ