โปรโมชั่นสมัครเรียนต้อนรับต้นปี📣📣📣

น้องๆ ม.3 สมัครเรียนต่อ ปวช.1 รับส่วนลด 1️0️0️0️ บาท ฟรี ชุดนักศึกษา 1 ชุด (เฉพาะรอบเช้า-บ่าย) วันนี้ – 30 เม.ย. 63

สาขาวิชาที่เปิดสอน
📕 การบัญชี
📗 การตลาด
📘 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📙 เทคโนโลยีสารสนเทศ

🆕 สาขาใหม่
▪️ การโรงแรม
▪️ โลจิสติกส์

🚫 หมายเหตุ จองเรียนเพียง 2,000 บาท
และต้องชำระค่าเทอมทั้งหมดภายใน 30 เม.ย. 63

เปิดรับสมัคร จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
☎️ 02-744-8450-5 ต่อ 101-106