พลังเยาวชนอาชีวะ สู่การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก ATC KIGFISHER CHEERLEADING TEAM

พลังเยาวชนอาชีวะ สู่การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก
ATC KIGFISHER CHEERLEADING TEAM
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
รายการ The 2020 ICU World Cheerleading Championships
ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร่วมสานฝันเยาวชนไทย เพื่อแสดงศักยภาพ
…เด็กอาชีวะ… สู่สายตาคนทั่วโล