รวมพลังน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมบริจาคสิ่งของ ข่าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยบริจาคได้ที่#วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2744-8450-4 ต่อ 123 สำนักกิจการนักศึกษา

ขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ามา
ณ โอกาสนี้ สำหรับการร่วมจิตกุศลในครั้งนี้ร่วมกัน