โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นาย ธีรวัฒน์ จรุงจิร นักศึกษาระดับ ปวช.3/6 สาขาวิชาคอมพิวเตอรฺ์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลพิเศษ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี