วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

30 ส.ค. 62 นายสุรเชษฐ์ เพิ่มผล นักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคล ในรายการกีฬาเอ็กซ์ตรีม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประเภท inline freestyle และได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และเกียรติบัตร จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา