เปิดรับสมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานวันภาษาไทย

เปิดรับสมัครแล้ว!
กับการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 4 ก.ค. 62
ที่สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 2
หรือติดต่อที่ อ.กฤษณา และ อ.ปิยะพงษ์