โครงการนำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในโครงการนำนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 2. โรงเรียนสมุทรปราการ 3.โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาา 4. โรงเรียนลาซาล 5. โรงเรียนป้วยฮั้ว สมุทรปราการ 6. โรงเรียนบุรารักษ์ 7. โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 8. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  9. โรงเรียนวัดบางนาใน(รื่น ศยามานนท์) 10. โรงเรียนสิริรัตนาธร 11. โรงเรียนวัดทรงธรรม 12. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 13.โรงเรียนราชดำริ 14. โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 15. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์