นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถใช้ งาน Internet ได้แล้ว

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถใช้ งาน Internet ได้แล้ว

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถใช้ งาน Internet ได้แล้ว
โดย Username คือ STD ตามด้วย รหัส นักศึกษา
Password คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง
Username : STD12345
Password : 123456789012
เป็นต้น

หากยังไม่สามารถ Login ได้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ AITSEC (อาคาร 4 ชั้น 2)

https://www.atc.ac.th/2019/03/07/aitsec-news/how-to-use-internet-atc/
คลิปวีดีโอวิธีใช้งานเบื้อง Internet เบื้องต้น