เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
รางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรดังต่อไปนี้

  1. นางสาวรวิวรรณ ปันสุรินทร์
  2. นายศิริชัย ท่าอุดม
  3. นางสาวรสสุคนธ์ ทองคำ