สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

previous arrow
next arrow
Slider

"Come and join with us, English is not difficult"

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาต่างประเทศ
อาจารย์กิตติกานต์ ธนบดีอำพน
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์วีณา พ่วงเพ็ง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

นางสาวรัตน์ภัคษร วรภัทร์ธนวัชร์
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร