สำนักกิจการพิเศษ

คำขวัญ :

พันธกิจ

ภาระงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสำนัก


รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง


นายวรรัตน์ คล้ายแพร
สามมุกคริสเตียนวิทยา