สำนักบริการ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์ประจำศูนย์


หัวหน้าสำนักบริการ
นายเข็มเพชร ศรีเกียรติวงศ์
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


นางสาวทองศรี  เกษรบัว
หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด


นายวรรัตน์ คล้ายแพร
สามมุกคริสเตียนวิทยา