วิธีเข้าใช้งาน Sisa School

วิธีการเข้าระบบ sisa school การดูตารางเรียน ผลการเรียนออนไลน์

เข้าดู http://atc.sisacloud.com/
วิธีใช้งาน SISA เข้าดูที่ http://www.atc.ac.th/ATCWeb/sisaschool/
Username : พิมพ์ STD (ตัวใหญ่) ตามด้วยรหัสนักศึกษา 5 หลัก เช่น STD12345
Password : หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักศึกษา


การใช้งาน Internet ภายในวิทยาลัย

จะสามารถใช้งานได้หลังจากเปิดเรียน 1 สัปดาห์