ลำดับที่

รายชื่อกิจกรรม

วันที่

1 กิจกรรมไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561
2 กิจกรรมอุ่นไอรัก รอบเช้า รอบค่ำ และรอบวันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561
3 กิจกรรมวันภาษาไทย 17 กรกฎาคม 2561
4 ทัศนศึกษา ปวช.3 29 มิถุนายน 2561
5 ทัศนศึกษา ปวส.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 27 มิถุนายน 2561
6 ทัศนศึกษา ปวช.2 15 มิถุนายน 2561

Copyright by © -ATC2018-