ลำดับที่

รายชื่อกิจกรรม

วันที่

1 สน.บางนา รณรงค์การพนันฟุตบอล 14 มิถุนาคม 2561
2 กิจกรรม จิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ องค์ราชัน กลุ่ม กรุงเทพมหานคร 25 กรกฎาคม 2561
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการนำนักศึกษาลูกเสือกองร้อยพิเศษ และ นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาสาทำดีด้วยใจ 26 กรกฎาคม 2561
4 บริจาคโลหิต 25 มิถุนายน 2561
5 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 26 กรกฎาคม 2561

Copyright by © -ATC2018-