?????
 

เกณฑ์การเลือกสถานประกอบการและขั้นตอนการฝึกงาน

ตารางปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ปีการศึกษา 2650

ใบประเมินการฝึกงานระดับ ปวช

ใบประเมินการฝึกงานระดับ ปวส.

ประกาศระยะเวลาฝึกงาน

บันทึกการปฎิบัติงานครั้งที่1

บันทึกการปฎิบัติงานครั้งที่2

บันทึกเวลาปฎิบัติงานครั้งที่1

บันทึกเวลาปฎิบัติงานครั้งที่2

ใบประเมิน-หนังสือรับรองการฝึกงาน

ประวัตินักศึกษา

แผนที่บริษัท

รายละเอียดสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560

หน้าปก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
 
   

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่  23 ธันวาคม 2560 การตลาด

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่  27 มกราคม 2561 การตลาด

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่  17  กุมภาพันธ์  2561การตลาด 

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่  27 มกราคม 2561 สาขาวิชาการตลาด

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่  23 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการโลจิกสติกส์

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 27  มกราคม  2561สาขาวิชาการโลจิกสติกส์

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 17  กุมภาพันธ์  2561สาขาวิชาการโลจิกสติกส์

ประมวลภาพนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 24  มีนาคม  2561สาขาวิชาการโลจิกสติกส์