ด่วนจ้า!!!! 📢🥳📣🤩 ATC ขยายเวลารับสมัครเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

สมัครเรียนออนไลน์>> http://bit.ly/2ITkx6d

สอบถามเพิ่มเติม
💜064-2945455 อ.จุ๊
💜090-8965459 อ.แก้ม
💜083-5384861 อ.กระแต
💜083-1394085 อ.รมมี่

ระดับ ปวช. สาขาวิชาที่เปิดสอน
📕 การบัญชี
📗 การตลาด
📘 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📙 เทคโนโลยีสารสนเทศ
📓การโรงแรม 🆕
📔โลจิสติกส์ 🆕

ระดับ ปวส. สาขาวิชาที่เปิดสอน
📘 การบัญชี
📒 การตลาด
📕 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📗 การจัดการโลจิสติกส์
📙 เทคโนโลยีสารสนเทศ
📘 คอมพิวเตอร์กราฟิก
📓 การโรงแรม 🆕(เฉพาะรอบเช้า)
📔 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 🆕(เฉพาะรอบเช้า)