สำนักวิชาการ-รูป

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 16 มิถุนายน 2562

1 2