รายการอัพเดทเว็บไซต์ประจำสัปดาห์

รายการอัพเดทเว็บไซต์ประจำสัปดาห์

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เพิ่ม banner วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • เพิ่ม banner รับสมัครวงโยฯ

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • แก้ไขปัญหา WP_MEMORY_LIMIT

รายงานข้อมูลคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ประจำเดือน (1 ก.ค. 2019-31 ก.ค. 2019)

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

 • 19-07-2562 วันภาษาไทย

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • Restore Backup กลับมาเป็นของวันที่ 13-07-2562 เนื่องจาก การแสดงผลหน้าเว็บผิดพลาด
 • Restore Themes เนื่องจาก การแสดงผลหน้าเว็บผิดพลาด
 • Restore Plugin สำหรับ Backup เนื่องจาก Ver.ใหม่ ไม่สามารถ Upload ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 512 Mb. ได้
 • Update windows server

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

 • 01-07-2562 กิจกรรมอุ่นไอรัก

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เพิ่ม แผนที่แบบรูป ที่หน้าติดต่อ
 • เพิ่ม Popup Miss & Mr. 2019 ที่หน้า Home
 • เพิ่ม เปิดรับสมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานวันภาษาไทย
 • เพิ่ม เอกสารการจัดทำโครงการ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2562
 • ลบ ประกาศการลงทะเบียน
 • ลบ ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2562
 • ลบ ประกาศจาก กยศ.

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • อัปเดตปลั๊กอิน

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

 • 27-06-2562 พิธีไหว้ครู
 • 28-06-2562 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เพิ่ม 2 เมนูใหม่ให้ สำนักประกันคุณภาพ
 • เพิ่ม หน้า ATC Smart Boy & Girl 2019
 • เพิ่มเรื่อง เชิญชวนให้ออกกำลังกายด้วยท่าง่ายๆใครก็ทำได้

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • อัปเดตปลั๊กอิน

รายงานข้อมูลคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ประจำเดือน (1 มิ.ย. 2019-28 มิ.ย. 2019)


รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

 • 16-06-2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เพิ่ม ประกาศจาก กยศ.
 • เพิ่ม เปิดรับสมัครสมาชิก นักศึกษา ระดับ ปวช.1 (ภายใน) เข้าร่วมกิจกรรมโยธวาทิต 2562
 • เพิ่ม ประกาศ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา “ร่วมบริจาคโลหิต”
 • เพิ่ม ประกาศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ Internet
 • ทดสอบระบบ ถูกใจ Miss & Mr. ATC 2019
 • สร้างหน้าจริง Miss & Mr. ATC 2019
 • เพิ่ม วรสารวิทยาลัย ฉบับที่ 78

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • อัปเดตปลั๊กอิน
 • เพิ่มความเร็วเข้าเว็บ โดยการเปลี่ยน Plugin Chat เป็น เป็นตัวใหม่

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

 • 12-06-62 กิจกรรมสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 38 ปี
 • 11,12-06-62 อบรมโครงการสอบและนำเสนอวิชาโครงการ-สาขาคอมฯธุรกิจ

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • เปลี่ยน Popup เป็น พิธีบรมราชาภิเษก ร.10
 • อัพเดทหน้า Home เป็น Ver. 1.1
 • เพิ่มบริการ ONLINE ของ ศูนย์ AITSEC
 • เพิ่มระบบ LINE notify ให้บริการ ONLINE ของ AITSEC
 • เตรียมหน้า สำหรับงานวิจัย (ศูนย์วิจัยและพัฒนา)
 • เพิ่มชื่อบุคลากรใหม่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา)
 • เพิ่มชื่อบุคลากร (สำนักบริการ)
 • เพิมข่าว นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถใช้ งาน Internet ได้แล้ว
 • เพิ่ม เอกสารดาวน์โหลด : ตัวอย่างเอกสารการจัดทำโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
 • เพิ่ม เอกสารดาวน์โหลด : คู่มือประกอบเอกสารวิชาโครงการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • อัปเดตปลั๊กอิน

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • แก้ไข LINK สื่อการเรียนการสอน
 • แก้ไขความเร็วในการ โหลด Banner
 • เพิ่มไฟล์ งานคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา หน้าสำนักกิจการนักศึกษา ,Main menuและ Footer
 • ลดขนาดความกว้าง Slide หน้า Home จาก *600 Px เหลือ *500 Px.
 • เพิ่มเนี้อหา ประกาศนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2561
 • เพิ่มเนื้อหา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
 • เพิ่มเนื้อหา คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา (กิจการนักศึกษา)
 • เพิ่มเนื้อหา ข่าว IT : ลาก่อน iPhone 5s, iPhone 6 และอุปกรณ์หลายรุ่นไม่ได้ไปต่อ iOS 13 (Aitsec)
 • เพิ่ม Slide ขยายเวลารับสมัคร

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • Active Theme License Key. [Expires 26 มีนาคม 2020]
 • อัปเดตธีม
 • อัปเดตปลั๊กอิน
 • ปรับปรุงความเร็วเข้าเว็บไซต์
 • ปรับปรุง SEO

รายละเอียดอัพเดทเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เพิ่มรูปกิจกรรม

 • 27-05-62 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
 • 27-05-62 ประชุมอาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 1/2562
 • 28-05-62 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน”
 • 29-05-62 Big Cleaning Day 2562
 • 31-05-62 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม่วง-ขาวสัมพันธ์ นักศึกษาระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2562

ปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเนื้อหา

 • ปิดหน้ารับสมัครงาน
 • แก้ไขวุฒิการศึกษาอาจารย์ที่ลงผิด
 • เพิ่ม Banner วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปรับปรุงด้านเทคนิค

 • Config Cache Options : ให้เครียแคชทุก 2 ชั่วโมง
 • เพิ่มระบบ CDN
 • อัพเดท Plugin
 • อัพเดท Ver. WordPress
 • ย้าย Website สู่ Server หลัก
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ ประจำสัปดาห์ (31-05-2019)

รายงานข้อมูลคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ประจำเดือน (1 พ.ค. 2019-31 พ.ค. 2019)